• Wszystkie
  • Blog
  • Prawo karne

Kolizja drogowa – art. 86 kodeksu wykroczeń

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja […]

Odpowiedź na akt oskarżenia

Akt oskarżenia zawiera opis zdarzenia oraz kwalifikację prawną zarzucanych czynów sformułowaną przez organy ścigania – […]

Blokada alkoholowa art. 182a kodeksu karnego wykonawczego

18 maja 2015 r. weszła w życie ustawa z 20 marca 2015 r. o zmiany […]

Odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności

Z możliwością odroczenia wykonania kary ograniczenia wolności skazany ma do czynienia, kiedy nie rozpoczął jeszcze […]

Warunkowe umorzenie postępowania karnego

Instytucja warunkowego umorzenia postępowania umorzenia karnego służy odstąpieniu na okres próby od skazania i kary. […]

Wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne

W określonych sytuacjach Kodeks karny przewiduje możliwość zakończenia postępowania karnego bez skazania osoby oskarżonej. Wiąże […]

Paserstwo nieumyślne art.292 k.k.

Paserstwo jest przestępstwem opisanym w art. 291 kodeksu karnego, które będzie polegało na: nabyciu rzeczy, […]

Kradzież z włamaniem

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zostało opisane w art. 279 kodeksu karnego. Kradzież z włamaniem jest […]

Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia wolności – Art. 63 K.K.W.

Instytucja przerwy w wykonywaniu kary ograniczenia wolności uregulowana została w art. 63 Kodeksu karnego wykonawczego. […]

Odmowa wszczęcia lub umorzenie postępowania

Organ postępowania przygotowawczego, do którego złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa może odmówić wszczęcia […]

Śmiertelny wypadek drogowy – Art. 177 § 2 K.K.

Z pewnością do większości zdarzeń drogowych należą drobne, niegroźna stłuczki, które w świetle prawa stanowią […]

Zniesławienie – Art. 212 K.K.

Przestępstwo zniesławienia, nazywane także pomówieniem czy obmówieniem opisane zostało opisane w art. 212 Kodeksu karnego. […]

Śmierć oskarżyciela prywatnego – konsekwencje dla postępowania.

Postępowanie toczące się z oskarżenia prywatnego odbywa się bez obecności prokuratora, który to jest oskarżycielem […]

Osoba najbliższa w procesie karnym – art. 115 § 11 K.K.

Zarówno przepisy prawa karnego procesowego jak i materialnego w wielu przypadkach odwołują się do pojęcia […]

Sprzeciw od wyroku nakazowego – Art. 506 KP.K.

Przepisy prawa karnego procesowego przewidują możliwość przeprowadzenia postępowania nakazowego. Zgodnie z przepisami prawa karnego procesowego […]