Prawo Pracy

Prawo pracy obejmuje wiele ważnych zagadnień regulujących stosunek pracy oraz wzajemne roszczenia. W praktyce bardzo istotne są krótkie terminy sądowe, jak na przykład dla roszczeń o przywrócenie do pracy w sytuacji zwolnienia dyscyplinarnego albo odszkodowania za czas pozostawania bez pracy. Dlatego zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię Adwokacką Libero w Łodzi jest otwarty.

Adwokat Krzysztof Żelechowski pomaga także w sprawach dotyczących uprawnień związanych z prawem do emerytury ZUS czy też na przykład świadczeń macierzyńskich i wychowawczych. Zagadnienia te podlegają kontroli nie tylko Państwowej Inspekcji Pracy ale przede wszystkim sądu.
Aby umówić się na spotkanie z adwokatem Krzysztofem Żelechowskim z Łodzi prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

W zakres usług wchodzą porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej.