Orzeczenie Sądu Najwyższego – stosowanie inwigilacji przez prywatnego detektywa

Orzeczenie Sądu Najwyższego – stosowanie inwigilacji przez prywatnego detektywa

Detektyw z lupą

I KZP 17/13
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 28 listopada 2013 r.

Czy zainstalowanie w pojeździe osoby będącej przedmiotem zlecenia detektywistycznego urządzenia GPS związanego z obserwacją osoby jest czynnością dopuszczalną w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz.U.2002.12.110.), czy też jest czynnością operacyjno – rozpoznawczą przewidzianą w art. 7 w/wymienionej ustawy zastrzeżoną dla innych upoważnionych organów.

Czynności operacyjno-rozpoznawcze zastrzeżone dla upoważnionych organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, w rozumieniu art. 45 w zw. z art. 7 u.u.d., to takie czynności operacyjno-rozpoznawcze, które zostały wprost wymienione przez ustawodawcę w ustawach i dla których określił on przesłanki warunkujące ich podjęcie przez te organy i instytucje.

Blog, Ciekawe orzeczenia sądowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.