Odpowiedź na akt oskarżenia

Odpowiedź na akt oskarżenia

Odpowiedź na akt oskarżenia

Akt oskarżenia zawiera opis zdarzenia oraz kwalifikację prawną zarzucanych czynów sformułowaną przez organy ścigania – Prokuraturę, Policję.

Dokument ten zawiera również uzasadnienie postawionych zarzutów oraz spis dowodów, na których oskarżyciel oparł swoje twierdzenia. Przesłanie aktu oskarżenia jest zakończeniem postępowania przygotowawczego
i jednocześnie inicjuje etap postępowania sądowego.

Należy przede wszystkim pamiętać, że Sąd nie jest związany opisem zdarzenia oraz kwalifikacją prawną ustaloną przez oskarżyciela. W tym zakresie Sąd może dokonywać własnych rozważań na podstawie przeprowadzonych dowodów, analizy spawy. Sąd jest jednak związany danym zdarzeniem opisanym w akcie oskarżenia, nie będzie rozważał innego.

Oskarżony ma prawo do wniesienia odpowiedzi na akt oskarżenia w terminie 7 dni od jego doręczenia. W piśmie tym istnieje możliwość ustosunkowania się do twierdzeń oskarżyciela, wskazanie czy oskarżony przyznaje się do zarzucanego mu czynu. Osoba wobec, której toczy się postępowanie karne może również złożyć w odpowiedzi na akt oskarżenia wniosek o przeprowadzenie określonych dowodów (z dokumentów, przesłuchania świadków), które będą świadczyły na jego korzyść.

Złożenie pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, przewidziane w art. 338 § 2 k.p.k., jest prawem oskarżonego, którego nie musi on wykorzystywać, nie można zatem żądać od niego takiej odpowiedzi. Pisemna odpowiedź na akt oskarżenia nie stanowi jednak wyjaśnień oskarżonego, nie stanowi dowodu w sprawie. Z tego powodu aby twierdzenia oskarżonego przekształcić w dowód, należy tą samą treść przekazać w toku wyjaśnień.

Niejednokrotnie w odpowiedzi na akt oskarżenia, w sytuacji kiedy sprawca czynu chce przyznać się do jego popełnienia i poddać dobrowolnie odpowiedzialności karnej, ale nie udało się tego ustalić na etapie postępowania przygotowawczego, składa się wniosek z art. 338a, 387 kodeksu postępowania karnego, które przewidują możliwość skazania bez przeprowadzania postępowania dowodowego.

Blog

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.