Orzeczenie Sądu Najwyższego – zakaz prowadzenia pojazdów

Orzeczenie Sądu Najwyższego – zakaz prowadzenia pojazdów

Młotek sędziowski

I. Izba Karna

I KZP 4/13
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 20 czerwca 2013 r.
Czy zawarte w przepisie art. 182 § 2 k.k.w. określenie „organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające zakaz prowadzenia pojazdów zobowiązany jest cofnąć uprawnienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie” oznacza, że brak decyzji tego organu stanowi przeszkodę do ustalenia, że środek ten był wykonywany??

Jeżeli sąd z obrazą art. 43 § 3 k.k. nie zobowiązał skazanego do zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdów, bieg okresu na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Blog, Ciekawe orzeczenia sądowe

Tagi: Art. 182 k.k.w., Art. 43 k.k