Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Ile kosztuje sprawa rozwodowa?

Postępowanie rozwodowe wymaga od stron nie tylko ich zaangażowania i poświęcenia czasu, ale w zależności od stanu faktycznego danej sprawy, również pewnych nakładów finansowych. Zarówno przebieg, jak i koszt rozwodu w Polsce jest zależny od wielu rożnych czynników i wynosi od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych.

Korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika

Reprezentowanie strony przez profesjonalnego pełnomocnika, takiego jak adwokat czy radca prawny, wiąże się z uiszczeniem na jego rzecz stosownego wynagrodzenia za świadczone usługi. Ile zatem kosztuje sprawa rozwodowa razem z wynajęciem adwokata? Trudno jednoznacznie wskazać, z jakimi kosztami wiąże się taka pomoc, ale są one uzależnione przede wszystkim od nakładu pracy pełnomocnika oraz stanu faktycznego konkretnej sprawy. Wprawdzie koszt rozwodu z adwokatem może nieco odstraszać, ale mimo to, szczególnie w sprawach skomplikowanych, warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego prawnika.

Kto ponosi koszty rozwodu?

Warto również zaznaczyć, że w ostatecznym rozliczeniu to strona przegrana pokrywa koszty poniesione przez drugą stronę sporu, m.in. koszty zastępstwa procesowego.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Pierwszym kosztem, z jakim musi liczyć się strona powodowa, jest opłata od pozwu o rozwód w stałej kwocie 600 zł. Należy ją uiścić na konto właściwego sądu okręgowego. Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu o rozwód stanowi załącznik do pozwu.

Trzeba jednak wspomnieć, że jeżeli orzeczenie rozwodu nastąpi na zgodny wniosek stron i bez orzekania o winie, wówczas sąd zwróci połowę uiszczonej opłaty, a więc 300 zł – koszty rozwodu bez orzekania o winie są zatem nieco mniejsze.

Dodatkowe koszty rozwodu

W toku postępowania rozwodowego może się okazać, że poza opłatą od pozwu, konieczne będzie uiszczenie dodatkowych kosztów.

W przypadku gdy sprawa zostanie skierowana na drogę mediacji trzeba będzie ponieść koszt wynagrodzenia dla mediatora. Ponadto, również koszt działania kuratora sądowego, gdy okaże się, iż niezbędne jest sporządzenie wywiadu środowiskowego.

Opłata od wniosku o zabezpieczenie kontaktów z dzieckiem

W toku sprawy strony mogą wnosić o zabezpieczenie kontaktów z dziećmi. Taki wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. W sytuacji gdy małżonkowie posiadają małoletnie dzieci i np. pozostają w konflikcie w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej, konieczne staje się często także poniesienie kosztów sporządzenia opinii przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

Zwolnienie od kosztów

Każda strona, która nie jest w stanie bez poważnego uszczerbku dla siebie i swojej rodziny ponieść niezbędnych kosztów wiążących się z postępowaniem, może starać się o zwolnienie z tych kosztów przez sąd. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych należy dołączyć oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach. Strona posiadająca trudną sytuację finansową może również starać się o całkowite zwolnienie z kosztów sądowych podczas rozwodu oraz przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Podsumowując, koszt rozwodu w sądzie standardowo wynosi około kilkuset złotych, do czego należy doliczyć pomoc adwokata lub radcy prawnego. W sprawach skomplikowanych należy liczyć się z tym, że za rozwód przyjdzie nam zapłacić więcej, ale pomyślne zakończenie sprawy z pewnością wynagrodzi poniesione koszty.

Blog, Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.