Prawo do adwokata

Prawo do adwokata

Prawo do adwokata jest gwarancją procesową, która uregulowana została w Kodeksie postępowania karnego, w art. 245 w którym wskazano, iż zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę.

W sprawach pilnych jak zatrzymanie przez Policję lub tymczasowe aresztowanie kontakt całodobowy – Adwokat Krzysztof Żelechowski 603 867 733

Tylko w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny.

Niezwłoczny kontakt - co oznacza?

Niezwłoczny kontakt z adwokatem powinien zostać umożliwiony tak szybko po zatrzymaniu, jak to jest, z technicznego punktu widzenia, wykonalne (SN III KK 64/11, OSNKW 2012, nr 1, poz. 9).

Forma kontaktu z adwokatem

Forma kontaktu z adwokatem to każdy sposób porozumiewania dostępny w miejscu przebywania osoby zatrzymanej: telefon, telefaks, e-mail, czy też pismo sporządzone przez zatrzymanego.

Adwokat z urzędu a sprawa karna

Istnieje możliwość, aby oskarżony nie posiadający obrońcy z wyboru, zażądał przydzielenia obrońcy z urzędu, tylko wtedy gdy w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

Dotyczy to sytuacji, w której oskarżony chcąc skorzystać z pomocy adwokata nie posiada możliwości finansowych. Natomiast podkreślenia wymaga fakt, że nie dotyczy to osób zatrzymanych! Bowiem obecnie na tym etapie postępowania prawo nie przewiduje możliwości powołania adwokata z urzędu.