Czy na sprawie spadkowej muszą być spadkobiercy?

Czy na sprawie spadkowej muszą być spadkobiercy?

Czy na sprawie spadkowej muszą być spadkobiercy?

Często zdarza się, że z określonych przyczyn, np. z powodu przebywania za granicą, strona nie chce lub nie może pojawić się na rozprawie sądowej. Wydaje się to zrozumiałe biorąc pod uwagę fakt, że nierzadko przyjazd do Polski z zagranicy wiąże się z koniecznością poniesienia przez taką osobę dużych kosztów a także poświęcenia dużej ilości czasu.

Zapewnienie spadkowe

Informując o terminie rozprawy sąd co do zasady poucza stronę czy jej obecność na rozprawie jest obowiązkowa. Pamiętać należy jednak o tym, że na rozprawie o stwierdzenie nabycia spadku Sąd ma obowiązek odebrania tzw. zapewnienia spadkowego. Polega ono na tym, że spadkobierca odpowiada na pytania Sądu dotyczące zmarłej osoby, które mają na celu ustalenie istnienia innych spadkobierców oraz istnienia testamentu. W wielu sytuacjach Sądowi wystarczy złożenie zapewnienia spadkowego tylko przez jednego ze spadkobierców. Przede wszystkim chodzi tutaj o sprawy niebudzące wątpliwości. Oznacza to, że w sytuacji gdy w sprawie występuje kilku spadkobierców, niestawiennictwo tego, który nie może dotrzeć do Sądu nie spowoduje w praktyce żadnych negatywnych konsekwencji. Jeżeli jednak występuje tylko jeden spadkobierca powinien on przybyć na wyznaczony przez Sąd termin rozprawy. Zapewnienie spadkowe złożyć należy osobiście. Nie ma możliwości złożenia takiego zapewnienia przez pełnomocnika. Jeżeli spadkobierca nie ma możliwości aby stawić się w sądzie w Polsce celem złożenia zapewnienia spadkowego, może złożyć wniosek do Sądu o zwrócenie się do Konsula RP o odebranie w trybie pomocy prawnej zapewnienia spadkowego w konsulacie.

Wniosek do Sądu o wyznaczenie rozprawy w określonym terminie

Należy także zaznaczyć, że w sytuacji zamieszkiwania za granicą warto złożyć do Sądu wniosek o wyznaczenie terminu rozprawy w okresie, w którym wezwana osoba przebywać będzie akurat w Polsce. Wprawdzie nie ma pewności co do przychylenia się przez Sąd do tego wniosku, niemniej jednak istnieje szansa na pozytywne rozpatrzenie się przez Sąd do takiej prośby.

Blog, Prawo spadkowe

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.