Prawo administracyjne

Wiele dziedzin naszego życia regulują przepisy prawa administracyjnego. Dotyczą między innymi rejestracji dziecka urodzonego za granicą, zmiany nazwiska, prawa prowadzenia pojazdów, prawa budowlanego, ubezpieczeń społecznych czy też wszelkich pozwoleń wymaganych przez urzędy, instytucje państwowe i samorządowe.

Postępowanie administracyjne jest bardzo sformalizowane i wymaga precyzyjnego stosowania przepisów. Szczególnie doniosłe znaczenie mają decyzje administracyjne, które podlegają zaskarżeniu do właściwych urzędów wyższej instancji a dopiero później ewentualnie do sądu.

Aby umówić się na spotkanie z adwokatem Krzysztofem Żelechowskim z Łodzi prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

W zakres usług wchodzą porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej.