Odszkodowania

Odszkodowania

Adwokat Krzysztof Żelechowski posiada szerokie doświadczenie w zakresie spraw odszkodowawczych, wobec tego Kancelaria LIBERO reprezentuje swoich Klientów w sprawach o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowania czy też rentę, zarówno w sporach z ubezpieczycielem jak i w bezpośrednim egzekwowaniu zobowiązań od osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Zakres spraw jest otwarty, obejmuje także porady prawne oraz zastępstwo procesowe przed sądami, w tym przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz przed organami administracji publicznej.