Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Kiedy w małżeństwie pojawia się kryzys, niektóre pary decydują się na prawne zerwanie związku małżeńskiego. Dla wielu zainteresowanych może to stanowić problem natury organizacyjnej, a pierwszym pytaniem, jakie sobie zadajemy brzmi: gdzie złożyć pozew o sądu i jak poprawnie go wypełniać? Oczywiście najprostszym rozwiązaniem jest poradzić się doświadczonego i wyspecjalizowanego prawnika, który rozwiąże tę kwestię. Jeśli samodzielnie szukamy rad dotyczących tego, gdzie się składa papiery rozwodowe, trzeba wiedzieć, do jakiej instytucji należy się skierować. Jest nią Sąd Okręgowy, zatem trzeba dowiedzieć się, gdzie znajduje się najbliższa placówka.

Pozew o rozwód

Powództwo o rozwód wytacza jeden z małżonków przeciwko drugiemu. Złożenie takiego pozwu będzie zasadne wtedy gdy pomiędzy stronami zostały zerwane więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze, co więcej zerwanie tych więzi musi mieć trwały charakter. Nie zawsze więc sąd może udzielić rozwodu. Gdzie złożyć wniosek i jak przygotować się do rozprawy, aby wyrok był satysfakcjonujący? Po skierowaniu się do sądu okręgowego, powinniśmy być zgodni co do zerwania więzi małżeńskich, jeśli natomiast chcemy orzekać o winie, konieczne będą dowody świadczące na korzyść powoda. Najlepiej jest jednak poradzić się prawnika, który podpowie, gdzie wnieść pozew o rozwód i pomoże go sformułować.

Gdzie wnieść pozew o rozwód?

Pozew o rozwód ? gdzie złożyć, skąd czerpać informacje dotyczące samej procedury składania wniosku? Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego Sądem właściwym do wniesienia powództwa o rozwód będzie Sąd Okręgowy – będzie to właściwość rzeczowa. Następnie należy określić, do którego konkretnie Sądu Okręgowego w Polsce należy złożyć pozew ? będzie to właściwość miejscowa.

Dokumenty rozwodowe składamy do Sądu Okręgowego w okręgu, którego małżonkowie mieli swoje miejsce zamieszkania, jeżeli choćby jeden z nich nadal tam zamieszkuje. Jeżeli jednak żaden z małżonków nie mieszka już w tym miejscu, pozew wnosi się do Sądu Okręgowego zgodnie z miejscem zamieszkania pozwanego.

Jeżeli nie wiemy, gdzie znajduje się sąd okręgowy, do którego mamy wnieść pozew, warto zajrzeć na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości (www.ms.gov.pl), na której znajdziemy wykaz sądów powszechnych wraz z ich adresami, stronami internetowymi oraz numerami telefonów.

Dodatkowe informacje

Składając pozew o rozwód, należy pamiętać o konieczności zgromadzenia załączników, takich jak odpis zupełny aktu małżeństwa czy odpisy skróconych aktów urodzenia dzieci. Jeżeli składamy powództwo, żądając orzeczenia winy drugiego małżonka, należy przedstawić dowody na istnienie tejże winy. Konieczne może być także powołanie świadków.

Blog, Prawo cywilne

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.