Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Jak przeprowadzić sprawę spadkową?

Co to jest spadek?

Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw dotyczących praw i obowiązków majątkowych osoby zmarłej. Otwarcie spadku to technicznoprawne pojęcie, którym posługuje się prawo spadkowe dla oznaczenia chwili śmierci spadkodawcy i z którym to zdarzeniem kodeks cywilny łączy skutek w postaci przejścia praw i obowiązków majątkowych na spadkobierców. Spadek otwiera się bowiem z chwilą śmierci spadkodawcy.

Jak sporządzić i gdzie złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Po śmierci spadkodawcy do sądu spadku (sądu ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy) należy złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. We wniosku wskazać trzeba potencjalnych spadkobierców, czyli osoby, które zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego są uprawnione do dziedziczenia po zmarłym (wnioskodawca i uczestnicy postępowania).

Dziedziczenie ustawowe a testament

W przypadku, gdy spadkodawca jeszcze za życia sporządził testament, czyli rozrządzenie dotyczące majątku na wypadek śmierci, należy dokument ten przedłożyć w sądzie spadku, celem jego otwarcia. Co istotne, dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, co oznacza, iż zasadą jest, iż sąd w pierwszej kolejności przysądza spadek osobie wskazanej w testamencie jako spadkobierca.

W jaki sposób przyjąć spadek lub odrzucić spadek?

Należy też wiedzieć, iż powołanie do spadku, czy to z testamentu, czy z ustawy, daje spadkobiercy możliwość przyjęcia spadku wprost (bez ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe), z dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca odpowiada za długi spadkowe w granicach wartości otrzymanego majątku), jak i odrzucenia spadku. Opłata od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku uiszczana jest na konto sądu, a jej wysokość to 55 zł.

Sądowe stwierdzenie nabycia spadku a akt poświadczenia dziedziczenia przed notariuszem

Warto też podkreślić, iż poza sądowym stwierdzeniem nabycia spadku możliwe jest także alternatywne rozwiązanie w postaci wizyty u notariusza i sporządzenia przez niego aktu poświadczenia dziedziczenia, niemniej jest to bardziej kosztowne aniżeli tradycyjna droga sądowa.

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.