Udział w bójce

Udział w bójce

Popularnym tematem medialnym wywołującym poruszenie wśród opinii publicznej są bójki i pobicia.

Wywołują one takie poruszenie ze względu na fakt iż kilka osób bierze w nich udział, a udostępnione materiały z nagrań monitoringu pokazywane w środkach masowego przekazu emanują niezwykłym poziomem agresji. Co raz częściej dochodzi również do bójek pomiędzy kobietami.

Udział w bójce a pobicie

Udział w bójce unormowany został w art. 158 kodeksu karnego. Na wstępie należy wskazać czym się różni bójka od pobicia. Bójka jest to starcie co najmniej trzech osób, z których każda występuje równocześnie w roli atakującego i broniącego się. Pobicie z kolei oznacza czynną napaść dwóch lub więcej napastników na jedną lub więcej osób, przybierająca przynajmniej postać naruszenia nietykalności cielesnej. Trzeba podnieść, że dopóki nie dojdzie do fizycznego kontaktu przynajmniej jednego uczestnika grupy z ofiarą, nie można uznać za dokonaną realizację znamion przestępstwa udziału w bójce.

Odpowiedzialność karna

Należy zwrócić uwagę na fakt iż ustawodawca zróżnicował odpowiedzialność karną za bójkę w zależności od efektu jaki ona osiągnie.

  1. Jeśli pokrzywdzony nie odniesie żadnych większych obrażeń to należy zaznaczyć, że na podstawie § 1 skutkiem tej odpowiedzialności jest narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub wystąpienia średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Dla dokonania przestępstwa nie jest konieczne wystąpienie uszczerbku, ale wystarczy, że zachowanie sprawców stwarza stan rzeczywistego zagrożenia. Sprawca przestępstwa będzie podlegał karze pozbawienia wolności do lat 3 (od 1 miesiąca).

  2. Jeśli pokrzywdzony w wyniku otrzymanych ciosów odniesie ciężki uszczerbek na zdrowiu to sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

  3. Jeśli pokrzywdzony w wyniku bójki poniesie śmierć to sprawcy czynności będą podlegać karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Użycie broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu w bójce

Należy zwrócić uwagę na zaostrzenie odpowiedzialności karnej za przestępstwo użycia broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu w bójce (art. 159 kodeksu karnego). Sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. W związku z tym, że przepis wskazuje na użycie broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu to nie wystarczy wyciągniecie go w trakcie bójki. Pokrzywdzony w związku z tym będzie musiał odnieść obrażenia od broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego przedmiotu.

Obrona konieczna w bójce

Prawo do obrony koniecznej w przypadku pobicia przysługuje pokrzywdzonemu broniącemu się przed bezprawnym zamachem ze strony napastników. Trwa ono tak długo, jak długo istnieje bezpośrednie zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Natomiast uczestnicy bójki z zasady nie mogą powoływać się na obronę konieczną. Jedyny wyjątek dotyczy to osób interweniujących w celu zakończenia bójki oraz uczestnika bójki wyraźnie wycofującego się z niej, lecz nadal atakowanego przez innych uczestników zajścia.

Blog

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.