Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Dokumenty do rozwodu

Rodzaj i ilość dokumentów potrzebnych do złożenia pozwu rozwodowego będzie różniła się w zależności od okoliczności danej sprawy. Należy pamiętać, że postępowanie dowodowe będzie dużo bardziej rozbudowane jeżeli będziemy dowodzić winy drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego.

Składając pozew o rozwód należy pamiętać, że niezbędne będzie załączenie do niego odpisu zupełnego aktu małżeństwa oraz skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci. Obecnie dokumenty te możemy uzyskać od ręki w niemal każdym Urzędzie Stanu Cywilnego. Zdarzają się jednak sytuacje, że na dany akt trzeba zaczekać kilka dni jeżeli dany Urząd musi zwrócić się do Urzędu znajdującego się w innym mieście. W Urzędzie Stanu Cywilnego należy wypełnić prosty wniosek, który wymaga znajomości podstawowych danych jak imiona i nazwiska, data urodzenia, data i miejsce ślubu, imiona rodziców, nr PESEL.

Jeżeli małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, a rozwód ma zostać orzeczony bez orzekania o winie, koniecznym będzie złożenie jedynie odpisu zupełnego aktu małżeństwa. Pozostałe informacje Sąd uzyska w toku rozprawy, na podstawie przesłuchania stron.
Kiedy małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, koniecznym staje się orzeczenie
w zakresie alimentów. W tym celu strona sprawująca pieczę nad dzieckiem powinna złożyć dokumenty, które przestawią ponoszone wydatki. Mogą to być przykładowo: umowa najmu mieszkania, potwierdzenia przelewu za media, rachunki za szkołę, przedszkole, wyjazdy wakacyjne. Należy również złożyć zaświadczenie o zarobkach. Należy jak najpełniej przedstawić
i udokumentować swoją sytuację majątkową, a co za tym idzie wykazać zarówno dochody jak
i wydatki.

W sytuacji gdy strony rozwodzą się z orzeczeniem o winie, jak zostało wcześniej wspomniane, postępowanie dowodowe jest dużo bardziej rozbudowane. Jeżeli do rozkładu pożycia doszło przez zdradę pomocnym może okazać się korespondencji SMS czy innych dowodów
w formie papierowej, listów itp.

Dokumenty potrzebne do pozwu o rozwód należy skopiować i załączyć od odpisu pozwu dla strony przeciwnej.

Złożenie wymaganych dokumentów przyspieszy postępowanie ponieważ Sąd nie będzie wzywał nas do uzupełnienia braków formalnych. Szczególnie ważne są odpisy aktów stanu cywilnego.

Blog, Prawo cywilne, Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.