Posiadanie narkotyków – aspekty prawne

Posiadanie narkotyków – aspekty prawne

tabletki i pojemnik jako metafora narkotyków

Posiadanie narkotyków w niewielkiej ilości oraz w celach leczniczych budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż według polskiego prawa posiadanie narkotyków skutkuje odpowiedzialnością karną. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. nie posługuje się jednak terminem narkotyk, lecz zamiast niego wykorzystuje pojęcie substancja psychotropowa lub środek odurzający. Są to bowiem takie środki, które wpływają w negatywny sposób na odśrodkowy układ nerwowy człowieka. Efektem tego mogą być czasowe zmiany postrzegania, nastroju, zachowania czy świadomości.

Według wspomnianej ustawy do substancji psychotropowych zalicza się np. amfetaminę. Zaś środkami odurzającymi są: marihuana, kokaina, opium, heroina, morfina. Posiadanie takich substancji można interpretować jako faktyczne dysponowanie, którego jesteśmy świadomi. Penalizacja popełnienia powyższego czynu nie może dziwić ze względu na toksyczność i szkodliwość dla organizmu człowieka takich substancji psychoaktywnych jakimi są narkotyki. Celem ustawodawcy jest więc ochrona życia i zdrowia publicznego, a także w zależności od sytuacji konkretnej osoby.

Jakiej karze podlega posiadanie narkotyków

Powyższa ustawa wprowadza jednak pewne uprzywilejowanie wobec przypadków posiadania narkotyków mniejszej wagi. Bowiem w takich sytuacjach posiadacz podlega karze grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku. W przypadku znacznej ilości jest to kara pozbawienia wolności od roku do lat 10. W pozostałych przypadkach jest to kara ograniczenia wolności do lat 3.

Oczywiście nie tylko masa, waga czy ilość posiadanych narkotyków będzie odgrywać istotną rolę przy rozpatrywaniu możliwości łagodnego potraktowania posiadacza narkotyku ale także np. ich rodzaj. Ustawodawca zdecydował się więc na pewną liberalizację posiadania narkotyków ale oczywiście nie legalizację.

Istnieje przepis ustawy na podstawie którego postępowanie w takiej sprawie może zostać umorzone, przy łącznym spełnieniu przesłanek: posiadanie niewielkiej ilości na własny użytek oraz niski stopień społecznej szkodliwości. Przy tym bierze się również pod uwagę okoliczności popełnienia tego czynu, a więc na przykład cel posiadania narkotyków, motywację posiadacza.

Stosowanie narkotyków w celach leczniczych

Często interpretacja określenia „nieznaczna ilość” sprawia problem, gdyż jest to pojęcie nieostre. Innymi słowy nie istnieje żadna legalna definicja, którą możemy się posłużyć. Przyjmuje się natomiast, iż oznacza to posiadanie narkotyku do jednorazowej konsumpcji przez posiadacza.

Przed uniknięciem odpowiedzialności karnej nie uchroni nas usprawiedliwienie się posiadaniem narkotyków w celach leczniczych, gdyż i to jest jak do tej pory na gruncie prawa polskiego zabronione, choć istnieją grupy środków odurzających, które mogą być wykorzystywane tylko w celach medycznych, przemysłowych czy do prowadzenia badań.

Do takiego stosowania są jednak uprawnione tylko takie osoby, które posiadają odpowiednie zezwolenie. Nadaje je uprawniony do tego organ po spełnieniu wymaganych warunków przez podmiot zainteresowany.

Takie zezwolenie jest nadawane czasowo i może w każdej chwili zostać cofnięte jeżeli okaże się, że uprawniony przestał spełniać wymagane warunki.

Blog, Prawo karne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.