Sprawy spadkowe – zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

Sprawy spadkowe – zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

walizka

Od 18 października 2015 roku brak złożenia w terminie 6 miesięcy od dowiedzeniu się o tym że dziedziczymy, nie spowoduje jak do tej pory przyjęcia spadku ze wszystkimi długami obciążającymi w pełni nasz majątek prywatny. Teraz takie przeoczenie oznaczać będzie jedynie, że wierzyciel może skutecznie żądać tylko tyle ile faktycznie odziedziczyliśmy – czyli do wartości majątku spadkowego – chyba że nie był nic wart oczywiście.

Uważam, że bardzo ważną kwestią jest także samo przeprowadzenie procedury wyceny odziedziczonego spadku i zestawienia go z ewentualnymi długami. Do tej pory bywało drogo bo niekiedy konieczne było powoływanie biegłych rzeczoznawców. Teraz zajmuje się spisem inwentarza komornik – jak do tej pory zresztą – ale już według określonego przez ministerstwo wzoru oraz bez wyceny przez w/w biegłych.

Dowiedz się więcej o sprawach spadkowych

Blog, Prawo spadkowe

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.