Sprawy spadkowe – zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

Sprawy spadkowe – zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

walizka

Od 18 października 2015 roku brak złożenia w terminie 6 miesięcy od dowiedzeniu się o tym że dziedziczymy, nie spowoduje jak do tej pory przyjęcia spadku ze wszystkimi długami obciążającymi w pełni nasz majątek prywatny. Teraz takie przeoczenie oznaczać będzie jedynie, że wierzyciel może skutecznie żądać tylko tyle ile faktycznie odziedziczyliśmy – czyli do wartości majątku spadkowego – chyba że nie był nic wart oczywiście.

Uważam, że bardzo ważną kwestią jest także samo przeprowadzenie procedury wyceny odziedziczonego spadku i zestawienia go z ewentualnymi długami. Do tej pory bywało drogo bo niekiedy konieczne było powoływanie biegłych rzeczoznawców. Teraz zajmuje się spisem inwentarza komornik, jak do tej pory zresztą, ale już według określonego przez ministerstwo wzoru oraz bez wyceny przez w/w biegłych.

Dowiedz się więcej o sprawach spadkowych

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.