Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Dobrowolne poddanie się egzekucji na podstawie aktu notarialnego

Forma dobrowolnego poddania się egzekucji

W obecnym porządku prawnym dłużnik ma możliwość złożenia oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. Tylko taka forma jest warunkiem skuteczności oświadczenia. Przygotowaną przez notariusza treść oświadczenia dłużnik winien podpisać. Za czynność tę dłużnik pobierze stosowną opłatę, której wysokość uzależniona jest od wysokości zobowiązania dłużnika.

Elementy oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji

Warto wskazać natomiast na minimalne warunki odnośnie merytorycznej treści oświadczenia dłużnika. Co najważniejsze, oświadczenie winno zawierać oznaczenie konkretnego wierzyciela i dłużnika. Należy sprecyzować sposób świadczenia, tj. np. w pieniądzu czy w rzeczach ruchomych. W oświadczeniu dłużnika należy wskazać podstawę prawną składanego oświadczenia (może to być np. umowa pożyczki czy sprzedaży zawierana między stronami). Elementem sine qua non oświadczenia jest określenie terminu spłacenia zobowiązania. Oświadczenie może również zawierać inne, dodatkowe elementy.

Blog

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.