Sprawa spadkowa ? w sądzie czy u notariusza?

Sprawa spadkowa ? w sądzie czy u notariusza?

Sprawa spadkowa w sądzie czy u notariusza?

W sytuacji kiedy pojawia się konieczność przeprowadzenia postępowania spadkowego, możemy uczynić to na dwa sposoby ? złożyć stosowne oświadczenia przez Sądem ? wtedy będziemy mówili o stwierdzeniu nabycia spadku lub przed notariuszem ? w tym wypadku będzie to akt poświadczenia dziedziczenia.

Najczęściej z usług notariusza korzysta się w przypadku kiedy znany jest krąg spadkobierców, nie ma żadnych niejasności co do osób dziedziczących po zmarłym. Aby uzyskać akt poświadczenia dziedziczenia wszyscy spadkobiercy powinni udać się do notariusza, uprzednio składając wymagane dokumenty, złożyć oświadczenia woli co do przyjęcia lub odrzucenia spadku. Na postawie oświadczeń uczestników notariusz wyda akt poświadczenia dziedziczenia, w którym zostanie wskazane kto i w jakim zakresie odziedziczył spadek. Akt taki będzie zastępował orzeczenie Sądu.

W Sądzie zazwyczaj toczą się sprawy spadkowe nieco bardziej skomplikowane,
nie wyklucza to jednak możliwości złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku w sprawie kiedy krąg spadkobierców jest znany i zgodny co do udziałów w spadku.

Sąd ma obowiązek ustalić spadkobierców, często jest konieczne ich poszukiwanie
w sprawach gdzie kolejne osoby odrzucają spadek ? np. ze względu na świadomość istnienia długów.

Wszczęcie sprawy przed Sądem jest konieczne również wtedy gdy istnieją podejrzenia co do tego czy testament został sporządzony w sposób prawidłowy, w czasie kiedy spadkodawca był
w pełni świadomy i swobodny w podejmowaniu decyzji co do rozporządzenia majątkiem na wypadek swojej śmierci. W takich sytuacjach niezbędne jest ustalenie nieważności testamentu.

Przeprowadzenie postępowania zarówno przed notariuszem jak i Sądem wiąże się
z pewnymi kosztami. W Sądzie należy uiścić opłatę w kwocie 50 złotych za odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. W kancelarii notarialnej koszt takich usług jest zależny od danego notariusza, stawki maksymalne są regulowane przez rozporządzenie
o maksymalnych taksach notarialnych.

Blog, Prawo spadkowe

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.