Składniki spadku

Składniki spadku

Waga, młotek sędziowski i księga prawa

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, spadek jest to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego, które z chwilą jego śmierci przechodzą na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów.

 

Co wchodzi w skład spadku?

Jak już wcześniej zostało wskazane spadek to nie tylko same prawa ale i obowiązki, które są z nimi związane. Należy do nich między innymi pokrycie kosztów pogrzebu spadkodawcy, w takim zakresie, w jakim pogrzeb ten odpowiada zwyczajom przyjętym w danym środowisku czy też koszty postępowania spadkowego.

Do długu spadkowego zaliczamy również zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego obowiązek zaspokojenia roszczeń o zachowek oraz obowiązek wykonania zapisów zwykłych i poleceń.

Co nie wchodzi w skład spadku?

Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego w skład spadku nie wchodzą prawa i obowiązki zmarłego ściśle związane z jego osobą, jak również prawa, które z chwilą jego śmierci przechodzą na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Najem a śmierć najemcy

Kwestia ta została szczegółowo uregulowania w art. 923 Kodeksu cywilnego ? małżonek i inne osoby bliskie spadkodawcy, które mieszkały z nim do dnia jego śmierci, są uprawnione do korzystania w ciągu trzech miesięcy od otwarcia spadku z mieszkania i urządzenia domowego w zakresie dotychczasowym. Rozrządzenie spadkodawcy wyłączające lub ograniczające to uprawnienie jest nieważne.