Kiedy i jak odrzucić spadek?

Kiedy i jak odrzucić spadek?

Jak odrzucić spadek?

Gdy mówimy o spadku, najczęściej wyobrażamy sobie nieruchomości czy kwoty, które przypadną nam w udziale, jednak to tylko jedna, jasna strona dziedziczenia. Druga obejmuje długi i zobowiązania finansowe, które motywują nas do tego, aby złożyć wniosek o odrzucenie spadku. Oczywiście bardzo ważną kwestię stanowi tutaj termin. Na odrzucenie spadku każdemu przysługuje 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy. Jeśli termin zostanie przekroczony, wówczas sąd uznaje, że rodzina przyjmuje spadek w całości. Z tego względu tak ważny jest czas na odrzucenie spadku. Jednocześnie jest on liczony indywidualnie dla każdej z osób, dlatego po zrzeczeniu się spadku, sąd odlicza kolejne 6 miesięcy na odrzucenie spadku przez kolejną powołaną osobę.

Masa spadkowa

Problematyka zarówno przyjęcia, jak i odrzucenia spadku związana jest z szeroko rozumianym prawem spadkowym. Spadek po zmarłym to nic innego jak ogół praw i obowiązków zmarłego o cywilnoprawnym charakterze. Do aktywów zaliczyć można choćby prawo własności nieruchomości, rzeczy ruchomych czy różnego rodzaju roszczenia. Niestety, zaznaczyć należy, iż w skład spadku oprócz aktywów wchodzą także pasywa, a więc długi spadkodawcy, tj. kredyty, pożyczki. Spadkobierca może przyjąć spadek wprost, a więc wszystkie pasywa i aktywa, bądź spadek z dobrodziejstwem inwentarza, co oznacza, że bierze odpowiedzialność wyłącznie za długi do wysokości aktywów.

Istnieje również możliwość odrzucenia spadku, bez względu na to, jaka będzie jego wysokość. Wtedy koniecznym jest wypełnić oświadczenie o odrzuceniu spadku ? najlepiej w tej kwestii poradzić się prawników, którzy pomogą sformułować wniosek, szczególnie gdy mamy do czynienia z odrzuceniem spadku przez małoletniego, co tworzy wiele komplikacji. Doświadczony adwokat doradzi i znajdzie najbardziej optymalne rozwiązanie z danej sytuacji. I tu pojawia się zwykle pytanie ile kosztuje odrzucenie spadku u notariusza? Cena nie jest ustalona z góry, ponieważ kwestia ta jest zależna od indywidualnej sytuacji.

Odmowa przyjęcia spadku przysługuje każdemu, bez względu na jego wiek. Dlatego zrzekając się spadku, musimy pamiętać o tym, że dziedziczą go nasze dzieci. W takim przypadku należy również zadbać o odrzucenie spadku w imieniu małoletniego, ponieważ również i jego dotyczy ten przywilej. W pierwszej kolejności należy jednak zwrócić się do właściwego sądu rodzinnego z prośbą o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w imieniu małoletniego ? wyłącznie na podstawie tego dokumentu możliwe jest dalsze postępowanie sądowe w sprawie odrzucenia spadku przez osobę niepełnoletnią.

Termin na odrzucenie spadku

Oprócz możliwości przyjęcia spadku (z dobrodziejstwem inwentarza lub poprzez proste przyjęcie), spadkodawcy przysługuje też uprawnienie do odrzucenia spadku. Oświadczenie o odrzuceniu spadku winno być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. W sytuacji, gdy spadkobierca w powyższym terminie się nie zmieści, wówczas brak złożenia oświadczenia jest postrzegany jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a więc bez odpowiedzialności za długi spadkodawcy.

Sposób złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

Doniosłość oświadczenia o odrzuceniu spadku sprawia, iż nie może być ono odwołane. Nadto, nie może być złożone pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu. Wiele osób zastanawia się, gdzie oświadczenie o odrzuceniu spadku należy złożyć. Otóż, należy to uczynić przed sądem lub notariuszem. Oświadczenie może być złożone ustnie lub pisemnie.

Skutki prawne oświadczenia o odrzuceniu spadku

Głównym i podstawowym skutkiem prawnym oświadczenia o odrzuceniu spadku jest traktowanie spadkobiercy odrzucającego jak tego, który nie dożył otwarcia spadku, co sprawia, że zostaje on wyłączony od dziedziczenia. Warto wiedzieć, iż spadkobierca, który został powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy, może odrzucić spadek jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jak spadkobierca ustawowy.

 

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.