Orzeczenie Sądu Najwyższego – pełnomocnictwo od prokurenta

Orzeczenie Sądu Najwyższego – pełnomocnictwo od prokurenta

III CZP 45/13
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 24 lipca 2013 r.

Czy prokurent w związku z umocowaniem zawartym w art. 109[1] § 1 k.c., jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa procesowego w postępowaniu cywilnym, pracownikowi przedsiębiorcy, na podstawie postanowień przepisu art. 87 § 2 k.p.c.??

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 lipca 2013 r.
?Prokurent może udzielić pełnomocnictwa procesowego – także dalszego – osobom wymienionym w art. 87 § 2 k.p.c.

Blog, Ciekawe orzeczenia sądowe

Tagi: Art. 109 k.c., Art. 87 k.p.c.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.