Brak obowiązku ZUS kontra pełna księgowość

Brak obowiązku ZUS kontra pełna księgowość

bussiness

Założenia:

  1. mamy do czynienia z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą
  2. w/w przedsiębiorca zatrudnia pracowników ale gotów jest działać wspólnie a nie jako pracodawca
  3. ani on ani przyszli wspólnicy nie chcą płacić ZUS ani ponosić kosztów pracowniczych

Czy taka forma działalności gospodarczej na gruncie prawa polskiego jest możliwa? Czy się opłaca?

Właściwie można napisać bardzo długi tekst aby przy w/w założeniach na końcu podsumować, że nie. Chodzi o to, że w mojej ocenie nie ma takiej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, która w cudowny sposób uwolniłaby jednoosobowego przedsiębiorcę od znacznych kosztów prowadzonej działalności, w tym związanych z ZUS.

Niemniej jednak chciałbym zwrócić uwagę na kwestię działania w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która stwarza pewne możliwości i w pewnych przypadkach może nie być złym rozwiązaniem. Otóż, wspólnicy wieloosobowych spółek z o. o. oraz wspólnicy spółek akcyjnych nie są objęci systemem ubezpieczeń społecznych. Posiadanie przez nich udziałów lub akcji nie jest powiązane z obowiązkiem świadczenia usług. W związku z tym ich ubezpieczenie społeczne, jako osób czerpiących środki utrzymania z własności, jest systemowo wyłączone (tak B. Gudowska, Komentarz do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, C.H. Beck 2011).
Nie dotyczy to jednak jednoosobowych spółek z o. o..

Łyżką dziegciu jest obowiązek pełnej księgowości, a to droższy i skomplikowany system generowania informacji finansowej o firmie, bez porównania różny jeśli chodzi o łatwość rozliczania przy księgowości uproszczonej, z którą ma do czynienia przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.

Blog, Prawo przedsiębiorcy

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.