Zachowek nie tylko od spadkobierców testamentowych

Zachowek nie tylko od spadkobierców testamentowych

pieniądze wystające z kieszeni jako metafora zachowek spadkobiercy

Zwykle z roszczeniem o zachowek występują niepowołani do spadku w testamencie ? czyli niedoszli spadkobiercy ustawowi. Jednakże, należy pamiętać także o możliwości wystąpienia o zachowek w przypadku kiedy nie ma testamentu. Nie jest to stwierdzone wprost ale jest to możliwe gdy spadkobierca rozdysponował przed śmiercią swoim majątkiem. Nic nie pozostało jeśli chodzi o majątek spadkowy, ale to właśnie zachowek jest instrumentem prawnym, z którego możemy skorzystać w takiej sytuacji.

Prawo do zachowku

Zatem wiemy już, że można zachowku dochodzić także gdy nie ma testamentu, pytanie czy tylko od spadkobierców ustawowych? Otóż, dochodzić zachowku można także od osób spoza kręgu spadkobierców, od ?obcych? na rzecz których rozporządzono choćby częścią majątku spadkowego, np. w formie darowizny.

Ważne jest aby pamiętać o dwóch terminach. Po pierwsze w ciągu 3 lat od śmierci spadkodawcy możemy wystąpić z tym roszczeniem. Po drugie jeśli chcemy coś odzyskać na drodze sądowej od osoby ?obcej? tj. mam na myśli spoza kręgu spadkobierców, to nie uwzględnia się darowizn danych przez spadkodawcę wcześniej niż 10 lat przed śmiercią spadkodawcy. Nie ma ten termin znaczenia w przypadku gdy darowizna dotyczy spadkobierców.

Obdarowany odpowiada nie tylko przedmiotem darowizny, czyli nawet jeśli wyzbył się przedmiotu darowizny np. nieruchomości, to i tak będzie odpowiadał z całego swojego majątku osobistego. Jedynym ograniczeniem jest odpowiedzialność do wysokości wzbogacenia z tytułu darowizny.

Blog, Prawo spadkowe

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.