Jazda po alkoholu ? co grozi za jazdę po pijanemu?

Jazda po alkoholu ? co grozi za jazdę po pijanemu?

Jazda po pijanemu

W polskim prawie możemy wskazać dwa zakresy związane ze spożyciem alkoholu:

  1. stan po spożyciu alkoholu – gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy wynosi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg

  2. stan nietrzeźwości – gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila alkoholu, albo zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg.

Od stanu w którym znajduje się kierowca będzie zależała wysokość oraz rodzaj zagrażających sankcji. W pierwszej kolejności skupimy się na zagrożeniu karą w przypadku jazdy w stanie po spożyciu alkoholu. Taki przypadek został przewidziany w art. 87 kodeksu wykroczeń. Zgodnie z nim, osoba która w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym , podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny od 50 do 5000 zł. Jednocześnie Sąd obligatoryjnie musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów na czas od sześciu miesięcy do trzech lat.

Jazda w stanie nietrzeźwości jest natomiast przewidziana w kodeksie karnym ? art. 178a. Zgodnie ze wskazanym przepisem k to, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kara ta będzie zdecydowanie surowsza jeżeli już wcześniej kierowca został prawomocnie skazany za jazdę
w stanie nietrzeźwości albo gdy dopuścił się jazdy w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem
za przestępstwo, podlega wówczas karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks karny przewiduje nadzwyczajne obostrzenie kary jeżeli kierowca doprowadzi do:

  1. spowodowania katastrofy w komunikacji (art. 173 k.k.);

  2. sprowadzenia niebezpieczeństwa tej katastrofy (art. 174 k.k.);

  3. spowodowania wypadku, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osoby (art. 177 k.k.),

a przestępstwo to zostanie popełnione pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
a także gdy sprawca po popełnieniu przestępstwa uciekł z miejsca zdarzenia. W takim wypadku sąd obowiązkowo orzeka karę pozbawienia wolności za przypisane sprawcy przestępstwo
w wymiarze od dolnej ustawowego zagrożenia zwiększonej o połowę, aż do górnej granicy zwiększonej o połowę.

Blog, Prawo karne

Tagi: Art. 173 k.k., Art. 174 k.k., Art. 177 k.k., Art. 178 k.k., Art. 87 k.w.

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.