Stosowanie przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego

Stosowanie przemocy innego rodzaju lub w sposób istotnie utrudniający innej osobie korzystanie z zajmowanego lokalu mieszkalnego

Nowelizacja kodeksu karnego z dnia 10 września 2015 r. wprowadziła nowy typ ochrony lokatorów przed działaniami właścicieli lub innych osób, które miały za zadanie utrudnić korzystanie z lokalu mieszkalnego, doprowadzając z czasem do ich opuszczenia. Przepis ten chroni lokatorów przed tzw. ?czyścicielami mieszkań / kamienic?. Praktyka odłączania prądu, wody, zamurowywaniu drzwi i tym podobnych działań została ukrócona. Przed wprowadzeniem art. 191 § 1a kodeku karnego brak był podstawy prawnej do ścigania takich osób. Problem polegał na tym, że typ przestępstwa określony w 191 § 1 kodeksu karnego, chronił jedynie osoby przed zmuszaniem do określonego działania. Typ przestępstwa określonego w art. 191 § 1a kodeksu karnego jako stronę która dotknięta jest przestępstwem wskazuje rzecz jaką jest lokal mieszkalny, a przede wszystkim spokojne korzystanie z niego.

Na czym polega przemoc innego rodzaju?

W związku z wąskim rozumieniem przemocy, które odnosi się jedynie do osób fizycznych ustawodawca posłużył się sformułowaniem przemocy innego rodzaju. Należy przez to rozumieć wszelką przemoc pośrednią, polegającą na oddziaływaniu na lokal mieszkalny w taki sposób, aby zniechęcić lokatora do jego zajmowania. Tak ogólne sformułowanie sprawia, że można stosować przepis we wszystkich sprawach w których ?czyściciele mieszkań / kamienic? podejmują czynności zmierzające do opróżnienia lokalu poza drogą przewidzianą przez prawo (np. pozew o eksmisje).

Uporczywe lub istotne utrudnianie korzystania z zajmowanego lokalu mieszkalnego

Uporczywe utrudnianie korzystania z zajmowanego lokalu będzie polegało na działaniu sprawcy przez długotrwały czas lub w sposób wielokrotny, nieustępliwy i złośliwy poprzez stosowanie przemocy innego rodzaju na rzeczy mającej za zadanie utrudnienie korzystania z zajmowanego lokalu (na stanowisku tym stoi Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 27 lutego 1996 r., II KRN 200/95). Z kolei istotne utrudnianie polegać będzie na podjęciu przez sprawcę jednej czynności, pod warunkiem że w sposób znaczny utrudni funkcjonowanie w lokalu lub czasowo uniemożliwi korzystanie z niego. Trzeba podkreślić, że takie działania sprawcy czynu, aby mógł być stosowany przepis art 191 § 1a kodeksu karnego muszą odnosić się do lokalu mieszkalnego, dlatego najemca lokalu, który prowadzi w nim działalność gospodarczą nie będzie podlegał ochronie.

Odpowiedzialność karna

Sprawca przestępstwa będzie podlegał takiej samej odpowiedzialności jak osoba, która zmusza inną osobę do konkretnego działania, zaniechania lub znoszenia przewidzianej w art. 191 § 1 kodeksu karnego. Sąd może wymierzyć karę do górnej granicy 3 lat pozbawienia wolności.

Blog

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.