Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Przekroczenie prędkości o 50 km/h w terenie zabudowanym

Dopuszczalna prędkość jazdy w terenie zabudowanym wynosi do 50 km/h, jeżeli znaki drogowe nie stanowią inaczej. Wyjątek stanowią godziny od 23.00 do 5.00, kiedy w terenie zabudowanym można poruszać się z prędkością maksymalną 60 km/h. Przekroczenie tych dopuszczalnych prędkości na ogół skutkuje w nałożeniu na kierującego mandatu karnego oraz punktów karnych. Niezastosowanie się do przepisów drogowych może jednak w określonych sytuacjach wywołać dodatkowe poważniejsze konsekwencje.

Zgodnie z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku gdy kierujący pojazdem przekroczył dopuszczalną prędkość o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Starosta wydaje taką decyzję na okres 3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został wcześniej zatrzymany przez kontrolującego pojazd. Na kierowcę nałożony zostaje wówczas nałożony również mandat karny w wysokości 500 zł a także 10 punktów karnych.

Jeśli taka osoba będzie w dalszym ciągu prowadzić pojazd bez prawa jazdy, 3 miesięczny okres będzie przedłużony do 6 miesięcy. W przypadku ponownego prowadzenia pojazdu w przedłużonym okresie, starosta wyda decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem. Po cofnięciu uprawnień kierowca będzie musiał ponownie zdać egzamin.

Warto dodać, że podstawę do wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o 50 km/h może stanowić jedynie uzyskana informacja o zdarzeniu. Zgodnie z wcześniejszą regulacją była to informacja o zatrzymaniu dokumentu. Wprowadzona zmiana skutkuje więc tym, że Policjant nie będzie musiał fizycznie zatrzymać prawa jazdy kierującemu by doszło do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa na okres 3 miesięcy. Oznacza to, że kierowca nie będzie mógł zapobiec odebraniu mu prawa jazdy przez jego nieokazanie Policjantom. Staroście do wydania takiej decyzji wystarczy również zapis z fotoradaru.

Mimo wprowadzonych modyfikacji nie została zmieniona regulacja dotycząca obliczania 3 miesięcznego terminu. Okres zatrzymania dokumentu prawa jazdy liczy się bowiem od momentu jego fizycznego zwrotu do siedziby organu, chyba, że dokument prawa jazdy został fizycznie zatrzymany przez policję na miejscu zdarzenia, to wtedy okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania. Jeżeli więc starosta wyda decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy na okres 3 miesięcy, który liczymy od momentu zwrotu, a kierujący będzie zwlekał ze zwróceniem tego dokumentu to wówczas działa na swoją niekorzyść, ponieważ nie będzie mogło nastąpić rozpoczęcie biegu terminu.

Do odebrania prawa jazdy po upływie 3 miesięcznego terminu niezbędne jest złożenie wniosku o jego wydanie. Opłata od takiego wniosku wynosi 10,50 zł

Blog, Prawo karne

Tagi:

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.