Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Jak długo trwa postępowanie rozwodowe?

Dla wielu osób wniesienie powództwa o rozwód kojarzy się z długim i trudnym postępowaniem, w trakcie którego przesłuchuje się wielu świadków, negocjuje podział majątku, opiekę nad wspólnymi dziećmi i wiele dodatkowych kwestii. W rzeczywistości czas trwania postępowania o rozwód zależy od stopnia jego skomplikowania, np.: czy któraś ze stron żąda orzeczenia o winie drugiego małżonka za rozkład pożycia albo czy małżonkowie ustalili wcześniej kwestie opieki nad małoletnimi dziećmi.

Jak długo trwa rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód bez orzekania o winie może zakończyć się już podczas pierwszej rozprawy. Jeżeli strony nie posiadają wspólnych małoletnich dzieci i jednocześnie nie dokonują podziału majątku albo robią to w zgodny sposób, Sąd już podczas pierwszego wyznaczonego terminu może orzec
o rozwiązaniu związku małżeńskiego stron. W przypadku gdy strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, Sąd może chcieć przesłuchać dodatkowo świadka, który zezna na okoliczność sposobu opieki nad małoletnim.

Jak długo trwa rozwód z orzekaniem o winie?

Postępowanie rozwodowe, kiedy jedna ze stron próbuje udowodnić wyłączną wiedzę drugiego małżonka za rozkład pożycia małżeńskiego może toczyć się zdecydowanie dłużej. Najczęściej pojawia się konieczność przesłuchania co najmniej kilku świadków, co może nastręczyć trudności ponieważ często zdarzają się choroby czy kolizja z wcześniej zaplanowanym urlopem czy ważnymi okolicznościami zawodowymi. To może spowodować odroczenie terminu. W takiej sytuacji możliwe jest również złożenie do akt dowodów w formie audio-wizualnej, dokumentów, zdjęć. Przy obszernym materialne dowodowym Sąd może potrzebować więcej czasu na podjęcie wyroku w sprawie.

Podsumowując zazwyczaj czas oczekiwania na pierwszy termin rozprawy rozwodowej, od chwili złożenia to pozwu, to ok. pół roku, w zależności chociażby od obłożenia sprawami danego sądu czy wydziału. W zależności od stopnia skomplikowania sprawy czas postępowania najprawdopodobniej wydłuży się na kolejne terminy, w związku z koniecznością przeprowadzenia czynności dowodowych. Należy również pamiętać, że jeżeli sąd uzyska przekonanie, co do możliwości naprawy relacji małżonków, może zawiesić postępowanie na okres 3 miesięcy aby strony miały szansę się pojednać.

Blog, Prawo rodzinne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.