Alimenty

Alimenty

Alimenty

Adwokat w Łodzi pomaga w sprawach o alimenty.

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Żądanie zapłaty na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania lub wychowania uregulowane zostało w taki sposób, aby z prawa do alimentów można było skorzystać szybko i skutecznie ale jednocześnie trzeba zachować umiar.

Chodzi o to, że możemy liczyć na regularną zapłatę zwykle jeśli potrzeby są uzasadnione. Dotyczy to zarówno alimentów na dziecko, które płaci rodzic, ale także alimentów od małżonka albo odwrotnie czyli jeśli to rodzice żądają alimentów od dzieci.

Zanim wystąpimy z żądaniem zapłaty alimentów warto skorzystać z pomocy adwokata. Pozwoli to przyspieszyć sprawę o alimenty poprzez chociażby właściwy wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, czyli tak aby już uzyskać potrzebne pieniądze zanim sprawa w Sądzie się zakończy.

Ponadto, niezależnie od tego jakich alimentów żądamy, trzeba pamiętać o dowodach, które uzasadnią nie tylko nasze usprawiedliwione potrzeby ale także możliwości zarobkowe pozwanego, bo doświadczenie uczy, że nie zawsze łatwo jest wykazać rzeczywiste zarobki drugiej strony, której zależeć będzie na ich umniejszeniu.

Adwokat do spraw alimentacyjnych – przygotowanie pozwu

Nic nie stoi na przeszkodzie, by strona w trakcie postępowania sądowego w sprawie o alimenty dochodziła swoich roszczeń samodzielnie bez pomocy prawnej. Wsparcie adwokata wiąże się jednakże z wieloma korzyściami. Doświadczenie, którym dysponuje adwokat do spraw alimentacyjnych będzie pomocne jeszcze przed wszczęciem postępowania – przyczyni się ono bowiem do sprecyzowania żądań, które zostaną następnie umieszczone w pozwie.

Pozew powinien w jasny sposób przedstawiać żądania strony, nadto należy postarać się o to, by był on wolny od błędów, które mogą wydłużyć postępowanie. Adwokat w Łodzi Krzysztof Żelechowski prowadzący sprawy alimentacyjne posiada odpowiednią wiedzę z zakresu prawa, która pozwala na szybkie i precyzyjne przygotowanie pozwu.

Dobry adwokat do w Łodzi w sprawach o alimenty – liczne zalety

Pomoc prawna adwokata w trakcie postępowania w sprawie o alimenty wiąże się z licznymi zaletami. Jako adwokat Krzysztof Żelechowski dysponuje znajomością wszystkich niezbędnych instrumentów procesowych, dzięki którym możliwe jest osiągnięcie satysfakcjonującego rozstrzygnięcia. Co więcej, w sytuacji, gdy adwokat reprezentuje stronę, jej uczestnictwo w trakcie postępowania staje się w dużej mierze fakultatywne (na stronie ciąży jednak obowiązek złożenia wyjaśnień w trakcie rozprawy). Adwokat do spraw alimentacyjnych pomoże również w przygotowaniu wniosku o zabezpieczenie alimentów, co doprowadzić może do aktualizacji obowiązku zapłaty alimentów jeszcze przed wydaniem orzeczenia sądowego.

Rozwód a sprawa o alimenty – profesjonalna pomoc adwokacka w Łodzi

Niekiedy sprawa o alimenty nie jest prowadzona odrębnie, lecz staje się częścią sprawy rozwodowej. Dzieje się tak wówczas, gdy sprawa ta wszczęta zostaje już po rozpoczęciu postępowania rozwodowego przed sądem okręgowym. Ewentualny pozew w przedmiocie alimentów lub wniosek o zabezpieczenie powództwa są w takiej sytuacji przekazywane sądowi, przed którym toczy się sprawa o rozwód. Porady prawne w sprawach o alimenty, które oferuje Krzysztof Żelechowski pozwolą na optymalizację wszystkich działań klienta w trakcie postępowania.

Sprawy o alimenty prowadzone przez adwokata

Doświadczony adwokat Krzysztof Żelechowski pomoże właściwie określić żądanie, zebrać materiał dowodowy, przygotować pozew o alimenty i wystąpić w sądzie, ale także ustalić właściwość sądu aby uniknąć dalekich podróży.

Adwokat z Kancelarii adwokackiej Libero w Łodzi  pomaga także na etapie egzekucji alimentów prowadzonej przez komornika.