Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Jak znaleźć numer księgi wieczystej?

Decydując się na kupno nieruchomości, warto dowiedzieć się o niej jak najwięcej. Najważniejsze informacje o niej zawiera księga wieczysta, jednak aby mieć do nich dostęp, należy znać numer księgi wieczystej. Na jego podstawie uzyskamy niezbędne wiadomości, które pozwolą nam zdecydować, czy dany zakup będzie opłacalny i nie wiąże się z przejęciem zadłużonej posiadłości czy obiektu.

Jak znaleźć numer księgi wieczystej? W pierwszej kolejności warto udać się do Starostwa Powiatowego, Wydziału Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, a po złożeniu odpowiedniego wniosku otrzymamy właściwy wypis i rejestr. Musimy jednak wykazać interes prawny. Możliwe jest zatem znalezienie księgi wieczystej po numerze działki.

Czym jest i co zawiera księga wieczysta?

Chcąc ustalić status prawny danej nieruchomości, warto znać jej numer księgi wieczystej. Księga wieczysta to nic innego, jak swojego rodzaju publiczny rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości. Składa się z czterech działów. Dział I dzieli się na Dział I-O (Oznaczenie nieruchomości) oraz Dział I-Sp (Spis praw związanych z własnością). W Dziale II odnajdziemy dane dotyczące właściciela nieruchomości, a także wielkość przysługującego mu udziału. Dział III księgi wieczystej zawiera treść praw, roszczeń i ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością. Dział IV z kolei zawiera dane dotyczące hipoteki.

Jak sprawdzić numer księgi wieczystej?

Proces może być skomplikowany, głównie ze względu na to, że urzędnicy nie zawsze przyjmują wnioski, które odnoszą się wyłącznie do chęci zakupu nieruchomości. Warto zatem skorzystać z pomocy prawnika, aby ustalić numery ksiąg wieczystych, które określą, czy warto inwestować w zakup czy nie. Jak zdobyć numer księgi wieczystej? Oczywiście w pierwszej kolejności należy znać numer działki oraz wystosować odpowiednie pismo do urzędów, które pozwoli na ustalenie numeru księgi wieczystej. Zakup danej nieruchomości nie powinien odbywać się bez przejrzenia wszystkich informacji, które mogą być udostępnione dla przyszłego właściciela nieruchomości.

Co zrobić, by ustalić numer konkretnej księgi wieczystej?

By ustalić numer księgi wieczystej, należy zwrócić się do działającego przy danym sądzie rejonowym wydziału ksiąg wieczystych (właściwego dla miejsca położenia nieruchomości). Podobną informację można uzyskać w przypadku gruntów położonych w obszarze miasta Łódź w Łódzkim Ośrodku Geodezji. Co ważne, każdorazowo należy wykazać interes prawny (takowy posiada właściciel) w ustaleniu numeru księgi wieczystej założonej dla danej nieruchomości.

Dane księgi wieczystej bez konieczności wychodzenia z domu

Gdy znamy numer księgi wieczystej i chcemy zweryfikować dane zawarte w poszczególnych działach, bez konieczności wychodzenia z domu, należy skorzystać ze strony internetowej https://ekw.ms.gov.pl/eukw_ogol/menu.do . Jest to publiczna przeglądarka dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Blog, Prawo administracyjne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.