Skarga na czynności komornika

Skarga na czynności komornika

młotek licytacyjny na pliku pieniędzy

Skarga na czynności komornika jest środkiem charakterystycznym dla postępowania egzekucyjnego oraz jest środkiem pozwalającym na weryfikację czynności, jak i zaniechań dokonania czynności komorniczych przez Sąd,. Instytucję tę reguluje art. 767 i następne Kodeksu postępowania cywilnego.

Instytucja ta odrywa istotną rolę w praktyce stosowania prawa, w szczególności jeśli chodzi o dokonywaną egzekucję na majątku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

 

Kto może wnieść skargę?

Skargę może złożyć strona (wierzyciel bądź dłużnik) lub inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone.

Na jakie czynności komornika przysługuje skarga?

Skarga na czynność komornika jest środkiem przysługującym zarówno na czynności jak i zaniechanie dokonania czynności, ale tylko komornika jako organu egzekucyjnego.

Zaskarżone mogą być zarówno czynności o charakterze orzeczniczym (m.in. postanowienie o zawieszeniu postępowania) jak i wykonawczym ( m.in. odebranie zajętej rzeczy).

Natomiast w przypadku skargi na zaniechanie dokonania czynności, zaskarżone mogą być zachowania komornika polegające na niedokonaniu czynności, której dokonanie przewiduje przepis ustawy.

Gdzie należy złożyć skargę?

Skargę należy wnieść do Sądu Rejonowego. Właściwy jest ten Sąd Rejonowy, przy którym działa dany komornik.

Natomiast należy podkreślić, iż jeśli wierzyciel wybrał do prowadzenia egzekucji komornika poza właściwością ogólną, skargę należy złożyć do Sądu, który byłby właściwy według zasad ogólnych.

W jakim terminie wnieść skargę?

Skargę składa się w terminie tygodniowym do Sądu od dnia dokonania bądź zaniechania dokonania czynności przez komornika.

Wysokość opłaty od skargi

Skarga na czynność komornika podlega opłacie stałej w wysokości 50 zł (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych)