Paserstwo nieumyślne art.292 k.k.

Paserstwo nieumyślne art.292 k.k.

Paserstwo nieumyślne

Paserstwo jest przestępstwem opisanym w art. 291 kodeksu karnego, które będzie polegało na:

  • nabyciu rzeczy,
  • pomocy przy zbyciu rzeczy,
  • przyjęciu rzeczy,
  • pomaganiu w ukryciu rzeczy.

Trzeba pamiętać, że n ie ma znaczenia czy pomoc w zbyciu lub ukryciu rzeczy była skuteczna. Złodziej, który zbywa lub ukrywa rzecz kradzioną nie będzie popełniał przestępstwa paserstwa. Sprawca taki będzie odpowiadał jedynie za kradzież. Warto mieć na uwadze to, że przestępstwo paserstwa również to popełnione nieumyślnie jest czynem przepołowionym i jeśli wartość rzeczy będzie poniżej 500,00 zł to sprawca nie będzie popełniał przestępstwa, ale jedynie wykroczenie z art. 122 § 2 kodeksu wykroczeń.

Paserstwo popełnione nieumyślnie

Po krótkim omówieniu przestępstwa z art. 291 kodeksu karnego należy w tym momencie skupić się na czynie będącym tematem niniejszego artykułu. Paserstwo nieumyślne opisane jest w art. 292 kodeksu karnego. Sprawca paserstwa nieumyślnego albo nie będzie przewidywał możliwości, że rzecz pochodzi z czynu zabronionego, chociaż powinien i mógł nabrać takich podejrzeń, albo będzie przypuszczał, że może ona pochodzić z czynu zabronionego, lecz na to się nie godzi, zakładając, że pochodzenie rzeczy jest legalne. Do Sądu będzie należeć ocena okoliczności towarzyszących podjęciu czynności z art. 292 kodeksu karnego. Sąd zwłaszcza będzie uwzględniał czy nabycie rzeczy zostało dokonane po zaniżonej cenie, z usuniętymi znakami identyfikacyjnymi lub w miejscu, gdzie zazwyczaj odbywa się handel towarami o pochodzeniu przestępnym, czy nawet niechęć kontrahenta, zwłaszcza nieznanego z nazwiska, do pisemnej formy umowy.

Przedmiot przestępstwa

Przedmiotem paserstwa będzie rzecz zarówno jako ruchomość jak i nieruchomość uzyskana za pomocą czynu zabronionego. Czynność taka nie musi być dokonywana z bezpośrednim sprawcą czynu, możliwe jest popełnienie przestępstwa paserstwa poprzez nabycie rzeczy od osób, które już nabyły ją od sprawcy lub nawet od pasera.

Odpowiedzialność karna

Sprawca przestępstwa opisanego w artykule 292 kodeksu karnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Jednak w przypadku mienia znacznej wartości odpowiedzialność karna będzie surowsza i kara wyniesie od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Za mienie znacznej wartości kodeks karny uznaje rzecz, której wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych. Warto podkreślić, że takiej samej odpowiedzialności będzie podlegał podżegacz oraz pomocnik. W przypadku wykroczenia sprawca nieumyślnego paserstwa będzie podlegał karze grzywny albo karze nagany. W przypadku wykroczenia odpowiedzialności nie będzie podlegał podżegacz oraz pomocnik.

Blog, Prawo karne

Tagi: , ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.