Stopień uszkodzenia ciała

Stopień uszkodzenia ciała

Stopień uszkodzenia ciała

W wyniku przestępstwa z użyciem przemocy pokrzywdzony zazwyczaj doznaje obrażeń ciała, które według przepisów kodeksu karnego można podzielić na ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego), średni uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 1 kodeksu karnego) oraz na lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 2 kodeksu karnego). Określenie stopnia uszczerbku u pokrzywdzonego będzie w związku z tym kwalifikowało odpowiedzialność karną sprawcy przestępstwa, a także tryb ścigania przestępstwa. Podstawowym dowodem w sprawie będzie opinia biegłego lekarza, który to określi czy obrażenia jakie otrzymał pokrzywdzony będą się mieścić w zakresie art. 157 § 2 kodeksu karnego, art. 157 § 1 kodeksu karnego czy art. 156 kodeksu karnego.

Lekki uszczerbek na zdrowiu

Zgodnie z art. 157 § 2 kodeksu karnego lekki uszczerbek na zdrowiu to naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni. Przestępstwo spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu odbywa się z oskarżenia prywatnego. Uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia poniżej siedmiu dni należy odróżnić od naruszenia nietykalności cielesnej z art. 217 kodeksu karnego, gdyż nie mamy tu do czynienia z zaburzeniami funkcjonowania organizmu, a co najwyżej ze śladami w postaci zasinienia lub zaczerwienia. Działanie umyślnie czy nieumyślnie nie będzie miało znaczenia, dla trybu ścigania przestępstwa. Jednak znaczenie będzie miało w tym wypadku czy pokrzywdzonym jest osoba najbliższa zamieszkująca wspólnie ze sprawcą. W tym wypadku ściaganie będzie się odbywało na jej wniosek. Sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej w formie grzywny, kary ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku działania nieumyślnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Średni uszczerbek na zdrowiu

Art. 157 § 1 kodeksu karnego określa średni uszczerbek na zdrowiu. W odniesieniu do art. 157 § 2 kodeksu karnego rozstrój zdrowia w tym wypadku będzie trwał dłużej niż 7 dni lecz nie będzie on kwalifikowany jako ciężki. Naruszeniem czynności ciała może być więc np. złamanie kości. Natomiast rozstrojem zdrowia są zaburzenia funkcji organizmu (zmiany chorobowe) o charakterze fizjologicznym, które mogą, lecz nie muszą wynikać z zadanego urazu. Zmianami chorobowymi, które nie zostały wywołane urazem może być np. zarażenie żółtaczką czy zatrucie. W odróżnieniu do lekkiego uszczerbku na zdrowiu przestępstwo to będzie ściagane z urzędu. Sprawca będzie podlegał odpowiedzialności karnej w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. W przypadku działania nieumyślnego będzie podlegał grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Blog, Prawo karne

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.