Likwidacja obowiązku meldunkowego

Likwidacja obowiązku meldunkowego

meldunek ID

Likwidacja obowiązku meldunkowego dopiero od 1 stycznia 2018 r.
24 września 2015 r. wchodzi w życie nowela, której podstawą prawną jest ustawa z 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności DzU z 9 września, poz. 1337.

Likwidacja meldunków miała nastąpić już w 2014 r., tym bardziej że od 2013 roku nie ma sankcji za niedopełnienie tego obowiązku.

Oczywiście zmiany te nie dotyczą cudzoziemców spoza UE, którzy mają obowiązek meldunkowy jeśli przebywają na terytorium Polski dłużej niż 14 dni.

Blog, Prawo administracyjne

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.