Stwierdzenie nabycia spadku

Stwierdzenie nabycia spadku

sędzia czytający dokumenty

Stwierdzenie nabycia spadku następuje w drodze postanowienia sądu, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny.

Instytucja ta ma na celu ustalenie kto nabył prawa do spadku po zmarłym spadkodawcy oraz określenie wartości udziałów przypadających poszczególnym spadkobiercom majątku spadkowego.

 

Do którego Sądu należy skierować wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do sądu rejonowego, w okręgu którego spadkodawca miał ostatnie miejsce zamieszkania. Jeśli zaś jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, wniosek należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajduje się majątek spadkowy lub jego części. W pozostałych przypadkach wniosek o stwierdzenie nabycia spadku należy skierować do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy.

Co należy dołączyć do wniosku?

Przede wszystkim należy podkreślić, iż wniosek o stwierdzenie nabycia spadku powinien zawierać zwięzłe uzasadnienie określające stopień pokrewieństwa łączących zmarłego i wymienionych we wniosku uczestników.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. akt zgonu spadkodawcy;
  2. akta stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo uczestników postępowania ze zmarłym;
  3. testament, który pozostawił zmarły w oryginale.

Ile kosztuje opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku?

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku podlega opłacie stałej w wysokości 100 zł (art. 49 pkt 1 ust 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).