Dział spadku

Dział spadku

Para małżeńska wytykająca się palcami jako metafora kłótni o spadek

Stwierdzenie nabycia spadku to tylko pierwszy etap do uregulowania relacji spadkowych pomiędzy dziedziczącymi. Dopóki nie zostanie przeprowadzony dział spadku to odpowiadają oni wspólnie za cały majątek spadkowy, a rozporządzanie nim doznaje ograniczeń.

Dział spadku pozwala na zniesienie współwłasności i swobodę w rozporządzaniu konkretnymi składnikami majątku.

Współspadkobiercy

Zgodnie z przepisami, jeśli spadek przypada kilku spadkobiercom, co do wspólności majątku spadkowego stosuje się odpowiednio przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Oznacza to, że takich kilku spadkobierców staje się współspadkobiercami. Ustawodawca przewidział dwie możliwości działu majątku spadkowego przez umowę bądź w drodze postępowania przed sądem.

Umowny dział spadku

Ustawodawca przewidział dwie możliwości działu majątku spadkowego przez umowę bądź w drodze postępowania przed sądem.

Umowny dział spadku ? może obejmować cały spadek lub też jego część, natomiast najistotniejszą kwestią jest zgodność wszystkich współspadkobierców. Zgodność ta dotyczy formy i sposobu dokonania działu spadku.

Jeśli umowa o dział spadku dotyczy nieruchomości ? powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Skutki działu spadku

Skutkiem działu spadku jest uregulowanie stosunków pomiędzy współspadkobiercami w zakresie składników spadku, jak też odpowiedzialności za długi spadkowe. Bowiem poszczególni spadkobiercy stają się wyłącznymi podmiotami przyznanych im praw m.in. stają się właścicielami poszczególnych ruchomości bądź nieruchomości, a od chwili działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe samodzielnie.

Skutki działu spadku

Skutkiem działu spadku jest uregulowanie stosunków pomiędzy współspadkobiercami w zakresie składników spadku, jak też odpowiedzialności za długi spadkowe. Poszczególni bowiem spadkobiercy stają się wyłącznymi podmiotami przyznanych im praw m.in. stają się właścicielami poszczególnych ruchomości bądź nieruchomości, a od chwili działu spadku każdy ze spadkobierców odpowiada za długi spadkowe samodzielnie.