Orzeczenie Sądu Najwyższego – darowizna na wypadek śmierci

Orzeczenie Sądu Najwyższego – darowizna na wypadek śmierci

III CZP 79/13
Skład 3 sędziów
Data orzeczenia: 13 grudnia 2013 r.

Czy umowa darowizny, w której strony uzgodniły, że jej skutek w postaci bezpłatnego przysporzenia majątkowego po stronie obdarowanego nastąpi z chwilą śmierci darczyńcy (darowizna na wypadek śmierci) należy do umów o spadek po osobie żyjącej wskazanych w art. 1047 k.c. bądź jest sprzeczna z przepisem art. 941 k.c., a w przypadku odpowiedzi negatywnej czy taka umowa jest również dopuszczalna w świetle powyższych norm prawnych, jeśli jej przedmiot wyczerpuje cały lub prawie cały majątek darczyńcy?

Dopuszczalne jest zawarcie umowy darowizny na wypadek śmierci, jeżeli jej przedmiotem są konkretne rzeczy lub prawa, a umowa nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Blog, Ciekawe orzeczenia sądowe

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.