Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku

Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku

Przyjęcie lub odrzucenie spadku, podpisywanie dokumentów

Instytucja przyjęcia lub odrzucenia spadku umożliwia między innymi uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Można wiele napisać w tym temacie, jednakże, chciałbym zwrócić uwagę na jeden z bodaj najistotniejszych elementów jakim jest termin złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Na wstępie nadmienię, że przedmiotowe oświadczenie może być złożone przed notariuszem lub sądem rejonowym dla miejsca zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie.

Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku

Przechodząc do terminu, otóż, jak wprost wynika z art. 1015 Kodeksu cywilnego, przedmiotowe oświadczenie może być złożone w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania do spadku. Wynikają z tego dwa ważne wnioski:

  1. po pierwsze, dalszy spadkobierca nie może zachować się zbyt asekuracyjnie, tzn. zanim nie będzie powołania do spadku to nie złożymy skutecznego oświadczenia;
  2. po drugie, 6 miesięczny termin będzie liczony dla każdego ze spadkobierców w sposób indywidualny. Dla spadkobiercy ustawowego będzie to data, w której dowiedział się o śmierci spadkodawcy, o ile wiedział o łączącym go ze zmarłym pokrewieństwie uzasadniającym powołanie do dziedziczenia z ustawy w pierwszej kolejności (zob. art. 931 i nast. Kodeksu cywilnego). Natomiast, jeśli chodzi o spadkobiercę ustawowego powołanego w dalszej kolejności, to bieg terminu rozpocznie się od dnia, w którym dowiedział się, że spadkobierca będący w kolejności do dziedziczenia przed nim, utracił tytuł powołania do dziedziczenia, tj. np. został uznany za niegodnego dziedziczenia albo spadek odrzucił.

 

Blog, Prawo spadkowe

Tagi: ,

Dodaj komentarz

Zapraszam do komentowania i dyskusji.