Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie.

Jak usprawiedliwić nieobecność w prokuraturze lub sądzie.

Zdarzają się sytuację, kiedy otrzymujemy wezwanie do stawienia się w charakterze świadka do sądu lub prokuratury, czy komisariat Policji. Co do zasadny należy stawić się na takie wezwanie w wyznaczonym miejscu, w wyznaczonym czasie. Zdarzają się jednak sytuacje kiedy jest to niemożliwe.

Zdecydowanie najbardziej rygorystycznie należy potraktować wezwanie do Sądu.
Terminy rozpraw są planowane z dużym wyprzedzaniem, a co za tym idzie niestawiennictwo świadków może przedłużyć w znacznym stopniu postępowanie. Ze względu na to Sąd ma prawo nałożyć na świadka karę porządkową w wysokości do 3 tys. złotych. Aby tego uniknąć musimy w prawidłowy sposób usprawiedliwić naszą nieobecność. Jeżeli przyczyną jest choroba konieczne może okazać się udanie do lekarza sądowego, aby uzyskać wiarygodne dla Sądu zaświadczenie.

Po uzyskaniu takiego dokumentu należy niezwłocznie przesłać go do sądu wraz z wnioskiem
o usprawiedliwienie nieobecności na terminie rozprawy. Podobne postępowanie dotyczy stron.

Jeżeli Sąd ukaże nas karą porządkową koniecznym jest usprawiedliwienie w terminie 7 dni naszej nieobecności w Sądzie. Konieczne jest udowodnienie niemożliwości przybycia do Sądu. Same twierdzenia mogą okazać się dla Sądu niewystarczające. Na postanowienie o nałożeniu kary porządkowej przysługuje zażalenie.

W przypadku wezwanie w charakterze świadka do Prokuratury lub Policji, warto skontaktować się z osobą która ma przeprowadzać czynność przesłuchania. Często istnieje możliwość umówienia przesłuchania na inny dzień czy inną godzinę, jeżeli okaże się że nie możemy z jakiegoś powodu pojawić się na wezwanie organów ścigania. Praca tych organów nie odbywa się w tak ścisłych ramach czasowych, dlatego najczęściej odrobina dobrej woli obu stron wystarczy aby ustalić dogodny termin. Ważne jest jednak poinformowanie organu odpowiednio wcześniej.

Jeżeli przyczyna niestawiennictwa jest nagła, to również warto zawiadomić o naszej nieobecności organ wzywający ? zarówno Sąd jak i Prokuraturę. Pozwoli to prowadzącym czynności podjąć decyzję co do organizacji danego posiedzenia.

Blog

    Dodaj komentarz

    Zapraszam do komentowania i dyskusji.