Art. 156 k.k.

Stopień uszkodzenia ciała

W wyniku przestępstwa z użyciem przemocy pokrzywdzony zazwyczaj doznaje obrażeń ciała, które według przepisów kodeksu karnego można podzielić na ciężki uszczerbek na zdrowiu (art. 156 kodeksu karnego), średni uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 1 kodeksu karnego) oraz na lekki uszczerbek na zdrowiu (art. 157 § 2 kodeksu karnego). Czytaj dalej

Kolizja drogowa

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja drogowa to zdarzenie podczas którego dochodzi do powstania strat wyłącznie materialnych, bez wyrządzenia osobom w niej uczestniczącej krzywdy w postaci np. śmierci, urazów. Czytaj dalej