Art. 115 k.k.

Jako i młotek jako metafora groźby karalnej

Groźba karalna – przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego

Pojęcie groźby karalnej

Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Czytaj dalej

głośniki na słupie

Odmowa składania zeznań w postępowaniu karnym jest wyjątkiem od zasady przewidzianej w art. 177 Kodeksu postępowania karnego, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć zeznania. Czytaj dalej