Art. 177 k.k.

Kolizja drogowa

Pojęcie kolizji drogowej nie funkcjonuje w polskim prawie, jednakże możemy posłużyć się następującym opisem: kolizja drogowa to zdarzenie podczas którego dochodzi do powstania strat wyłącznie materialnych, bez wyrządzenia osobom w niej uczestniczącej krzywdy w postaci np. śmierci, urazów. Czytaj dalej

Spowodowanie wypadku samochodowego - zbita przednia szyba

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne.

Art. 177 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż kto, naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Czytaj dalej