Opuszczenie domu wraz z dziećmi przez jednego z małżonków.

Opuszczenie domu wraz z dziećmi przez jednego z małżonków.

Istotny jest powód takiego działania. Należy pamiętać, że wyprowadzka ze wspólnego miejsca zamieszkania może przyczynić się do rozkładu pożycia albo do jego utrwalenia takiego rozkładu. Jednakże, w pewnych sytuacjach nie będzie takie zachowanie uznane za zawinione. Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że opuszczenie przez żonę wraz z dziećmi wspólnego domu, stanowiące reakcję na poważne zagrożenie ze strony męża bezpieczeństwa osobistego i wspólnych dzieci, nie jest moralnie naganne, i nie może być uznane za zawinione spowodowania rozkładu pożycia małżeńskiego. (OSNC 1998, nr 6, poz. 99). Także w przypadku powstania rozkładu pożycia małżeńskiego wskutek opuszczenia męża przez żonę z powodu jego kategorycznego oświadczenia, że z żoną żyć nie będzie i wezwania jej do opuszczenia domu, należy uznać, że rozkład nastąpił z winy męża; (…) żona nie ma obowiązku powrotu do męża, dopóki ten nie okaże, że żałuje spowodowania zerwania wspólnego pożycia i że jego zamiar kontynuowania tego pożycia jest szczery i przemyślany (SN, C 609/51, NP 1953, nr 5, s. 82).