Alimenty

Alimenty

Adwokat w Łodzi pomaga w sprawach o alimenty.

Alimenty to obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania.

Żądanie zapłaty na pokrycie podstawowych kosztów utrzymania lub wychowania uregulowane zostało w taki sposób, aby z prawa do alimentów można było skorzystać szybko i skutecznie ale jednocześnie trzeba zachować umiar.

Chodzi o to, że możemy liczyć na regularną zapłatę zwykle jeśli potrzeby są uzasadnione. Dotyczy to zarówno alimentów na dziecko, które płaci rodzic, ale także alimentów od małżonka albo odwrotnie czyli jeśli to rodzice żądają alimentów od dzieci.

Zanim wystąpimy z żądaniem zapłaty alimentów warto skorzystać z pomocy adwokata. Pozwoli to przyspieszyć sprawę o alimenty poprzez chociażby właściwy wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania, czyli tak aby już uzyskać potrzebne pieniądze zanim sprawa w Sądzie się zakończy.

Ponadto, niezależnie od tego jakich alimentów żądamy, trzeba pamiętać o dowodach, które uzasadnią nie tylko nasze usprawiedliwione potrzeby ale także możliwości zarobkowe pozwanego, bo doświadczenie uczy, że nie zawsze łatwo jest wykazać rzeczywiste zarobki drugiej strony, której zależeć będzie na ich umniejszeniu.

Sprawy o alimenty prowadzone przez adwokata

Doświadczony adwokat Krzysztof Żelechowski pomoże właściwie określić żądanie, zebrać materiał dowodowy, przygotować pozew o alimenty i wystąpić w sądzie, ale także ustalić właściwość sądu aby uniknąć dalekich podróży.

Adwokat z Kancelarii adwokackiej Libero w Łodzi  pomaga także na etapie egzekucji alimentów prowadzonej przez komornika.