Kariera w Libero

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia, odbyciem stażu lub praktyk w Kancelarii Adwokackiej LIBERO prosimy o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV na adres e-mail: biuro@kancelaria-libero.pl wraz z klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.).”