Skrócenie kary ograniczenia wolności

Recydywa
09
Sie 19

Recydywa

Recydywa prosta Recydywa podstawowa została uregulowana w art. 64 § 1 kodeksu karnego, który stanowi, […]