Gospodarstwo rolne
17
sie 16

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a prawo do zachowku

Na wstępie należy stwierdzić, iż umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest niezwykle istotna z punktu widzenia procesu zmian generacji w rolnictwie. Problematyka tej umowy została przedstawiona w trzech ustawach, aczkolwiek dwie z nich już nie obowiązują. I tak, art. 43 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i […]

walizka
17
paź 15

Sprawy spadkowe – zmiany – brak odrzucenia spadku w terminie mniej dolegliwy

Od 18 października 2015 roku brak złożenia w terminie 6 miesięcy od dowiedzeniu się o tym że dziedziczymy, nie spowoduje jak do tej pory przyjęcia spadku ze wszystkimi długami obciążającymi w pełni nasz majątek prywatny. Teraz takie przeoczenie oznaczać będzie jedynie, że wierzyciel może skutecznie żądać tylko tyle ile faktycznie odziedziczyliśmy – czyli do wartości […]

pieniądze wystające z kieszeni jako metafora zachowek spadkobiercy
04
maj 15

Zachowek nie tylko od spadkobierców testamentowych

Zwykle z roszczeniem o zachowek występują niepowołani do spadku w testamencie – czyli niedoszli spadkobiercy ustawowi. Jednakże, należy pamiętać także o możliwości wystąpienia o zachowek w przypadku kiedy nie ma testamentu. Nie jest to stwierdzone wprost ale jest to możliwe gdy spadkobierca rozdysponował przed śmiercią swoim majątkiem. Nic nie pozostało jeśli chodzi o majątek spadkowy, […]

Przyjęcie lub odrzucenie spadku, podpisywanie dokumentów
13
maj 14

Termin przyjęcia lub odrzucenia spadku

Instytucja przyjęcia lub odrzucenia spadku umożliwia między innymi uniknięcie odpowiedzialności za długi spadkodawcy. Można wiele napisać w tym temacie, jednakże, chciałbym zwrócić uwagę na jeden z bodaj najistotniejszych elementów jakim jest termin złożenia przez spadkobiercę oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Na wstępie nadmienię, że przedmiotowe oświadczenie może być złożone przed notariuszem lub sądem rejonowym […]