Gospodarstwo rolne
17
sie 16

Umowa przekazania gospodarstwa rolnego a prawo do zachowku

Na wstępie należy stwierdzić, iż umowa przekazania gospodarstwa rolnego jest niezwykle istotna z punktu widzenia procesu zmian generacji w rolnictwie. Problematyka tej umowy została przedstawiona w trzech ustawach, aczkolwiek dwie z nich już nie obowiązują. I tak, art. 43 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i […]

rolnictwo
07
lip 16

Odwołanie od decyzji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Wielu rolników decyduje się na korzystanie z programów rolnośrodowiskowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, które w założeniu mają wspomóc finansowo działania gospodarstw, przyznając im po spełnieniu konkretnych przesłanek, płatności rolnośrodowiskowe. Zdarza się jednak, że beneficjenci korzystający z dopłat otrzymują decyzję o ustaleniu kwoty nienależnie pobranych płatności, która oznacza konieczność zwrotu tychże środków np. z przyczyny […]