Tory jako metafora pobyt dziecka za granicą
02
sie 17

Zgoda rodzica na stały pobyt dziecka za granicą

W sytuacji kiedy rodzice dziecka są rozwiedzeni czy też pozostają w separacji, najczęściej Sąd rozstrzyga w wyroku o kwestiach dotyczących opieki nad małoletnim. Art. 97 § 1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego przewiduje, że o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie, a jeżeli nie mogą dojść do porozumienia, o danej kwestii rozstrzyga sąd opiekuńczy. Wyrażany w […]

Paszport - infografika
28
cze 17

Wyrobienie paszportu dla dziecka a zgoda rodziców

Podróżowanie czy ogólnie rzecz ujmując – przemieszczanie się nawet na znaczne odległości, stanowi w dzisiejszych czasach zjawisko powszechne. Nierozerwalnie z tym zjawiskiem związane jest posiadanie dokumentu tożsamości – dowodu osobistego lub paszportu. Wyrobienie paszportu dla dziecka wydaje się czynnością pozornie prostą i nieproblematyczną. Sytuacja komplikuje się jednak wówczas, gdy rodzice dziecka mieszkają osobno i nie […]

miś
01
cze 17

Sprawy rodzinne – jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce jego stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji, korzystanie z innych środków porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej (art. 113 par. 2 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego). W przypadku, gdy jeden z rodziców utrudnia bądź całkowicie […]

Rozwód załżonków
12
wrz 16

Rozwód za granicą

Rozwód to jedna z trudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. Należy go traktować jako ultima ratio, swojego rodzaju rozwiązanie ostateczne, gdy w istocie brak jest szans, by małżeństwo uratować. Jeśli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo poprzez rozwód. Realia dzisiejszego świata sprawiają, że zjawisko emigracji, […]

Dziecko patrzące przez dziurę jako metafora uprowadzenia dziecka
22
maj 16

Bezprawne uprowadzenie lub zatrzymanie dziecka a Konwencja Haska

Celem Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (tzw. Konwencja Haska) jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzania lub zatrzymywania dzieci. Zasadniczym założeniem postępowania wszczętego na podstawie przepisów Konwencji jest doprowadzenie do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed bezprawnym uprowadzeniem lub zatrzymaniem dziecka. Z […]

pęknięcie jako metafora Utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego
21
kwi 15

Utrwalenie rozkładu pożycia małżeńskiego

„Orzekając w przedmiocie winy sąd winien ustalić czy występuje sprzeczność zachowania się albo postępowania małżonka z normami prawnymi lub zasadami współżycia, określającymi obowiązki małżonków, a sprzeczności tej towarzyszy umyślność lub niedbalstwo tegoż małżonka. Nadto między takim zachowaniem się lub postępowaniem małżonka, a powstałym rozkładem pożycia małżeńskiego musi istnieć związek przyczynowy. A zatem nie każde naruszenie […]