Auto - zabawka jako metafora - konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy
15
wrz 17

Konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a konieczność ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów wiąże się z problemem konieczności ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Ale czy w każdym przypadku? Odpowiedzi na to zagadnienie należy poszukać w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami . Ustawodawca w art. 49 ust […]

Spowodowanie wypadku samochodowego - zbita przednia szyba
21
sie 17

Spowodowanie wypadku samochodowego

Spowodowanie wypadku samochodowego tj. przestępstwo z art. 177 kodeksu karnego – uwagi ogólne. Art. 177 § 1 kodeksu karnego stanowi, iż kto, naruszając, choćby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła średni uszczerbek na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Dobra chronione powyższym […]

Butelka na trawie jako metafora nietrzeźwości
18
sie 17

Przestępstwo z art. 178a kodeksu karnego a warunkowe umorzenie postępowania karnego

Kierowca, wsiadając za kółko w stanie po spożyciu alkoholu naraża się na popełnienie przestępstwa opisanego w art. 178a kodeksu karnego. Zgodnie dyspozycją art. 178a § 1 k.k., kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności […]

Jako i młotek jako metafora groźby karalnej
03
paź 16

Groźba karalna

Groźba karalna – przestępstwo z art. 190 kodeksu karnego Pojęcie groźby karalnej Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub na szkodę osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Groźba karalna jest ścigana na wniosek pokrzywdzonego. Przedmiot […]

Otwarta kłódka jako metafora kradzieży
17
wrz 16

Kradzież – przestępstwo z art. 278 Kodeksu Karnego

Kradzież to czyn zagrożony karą, określony w art. 278 Kodeksu Karnego jako zabór rzeczy ruchomej właścicielowi. Zabór oczywiście musi być bezprawny. Zgodnie z orzecznictwem, sytuacja taka następuje na przekór woli posiadacza. Ponadto, kradzież dokonana zostaje tylko w formie działania, nigdy zaś zaniechania. Jest to przestępstwo o znacznej rozpiętości jeśli chodzi o rozmiar naruszenia. Wartość przedmiotu […]

Kwiatek i kraty jako metafora dozory karnego
08
wrz 16

Dozór elektroniczny

Czym jest dozór elektroniczny? Dozór elektroniczny to nieizolacyjny system wykonywania kary pozbawienia wolności. Jego celem jest kontrolowanie przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych. Umożliwia on odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym. Istota dozoru elektronicznego polega na tym, że sąd wyznacza szczegółowy harmonogram odbywania kary. Osoba, która poddana jest kontroli, powinna […]

Rozbój
17
sie 16

Sprawy karne – przestępstwo rozboju

Jako adwokat coraz częściej spotykam się ze sprawami karnymi dotyczącymi zarzutów dokonania rozboju. Sprawy karne o rozbój są szczególnie trudne z uwagi na pojawiające się zwykle przesłanki zuchwałości w działaniu sprawcy oraz negatywne odczucia społeczne. Pomoc skutecznego adwokata w tego typu sprawach karnych bywa niezbędna, tym bardziej, że prokurator stawiając zarzuty w sprawie o rozbój […]

Obrona konieczna - pięść jako metafora
23
cze 16

Obrona konieczna i jej granice

Granice obrony koniecznej, czyli jak nie przesadzić z odparciem ataku? Obrona konieczna to przewidziany w polskim kodeksie karnym jeden z tzw. kontratypów, czyli okoliczności wyłączających bezprawność czynu zabronionego. Osoba działająca w warunkach obrony koniecznej formalnie wyczerpuje znamiona jakiegoś przestępstwa (np. naruszenie czynności narządu ciała napastnika), jednak jej działanie nie jest bezprawne i w związku z […]

tabletki i pojemnik jako metafora narkotyków
24
mar 16

Posiadanie narkotyków – aspekty prawne

Posiadanie narkotyków w niewielkiej ilości oraz w celach leczniczych budzi w społeczeństwie wiele kontrowersji. Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż według polskiego prawa posiadanie narkotyków skutkuje odpowiedzialnością karną. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 2005 r. nie posługuje się jednak terminem narkotyk, lecz zamiast niego wykorzystuje pojęcie substancja psychotropowa lub środek odurzający. Są to bowiem […]

Dziecko zakrywające twarz
31
sty 15

Przesłuchanie dziecka w charakterze świadka

Na wstępie rozróżnimy dwie sytuacje: gdy zeznające dziecko jest tylko świadkiem albo gdy jest jednocześnie pokrzywdzonym. W obu przypadkach chodzi o przesłuchanie dziecka poniżej 15 roku życia w charakterze świadka. Kiedy można przesłuchać dziecko? Jeżeli przesłuchiwane dziecko występuje jednocześnie jako pokrzywdzony to przesłuchuje się je w charakterze świadka tylko wówczas, gdy: jego zeznania mogą mieć […]